تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - مطالب کارشناسان
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

اساس و پایه هر ارزیابی شنوایی‌شناسی، آزمون ادیومتری صوت خالص (] است.( Pure Tone Audiometry


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده،  کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

آزمون رفلکس اکوستیک آزمونی ابژکتیو و دومین جزء از مجموعه ادیومتری ایمیتانس است. این آزمون با استفاده از همان دستگاهی به کار می‌رود که در تمپانومتری به کار می بریم(تمپانومتر)


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

تمپانومتری آزمایش شنوایی نیست ؛ از تمپانومتری برای این استفاده می شود كه مشخص كنیم قسمتهای متحركت گوش میانی كاركرد مناسبی دارند یا خیر .


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده،  کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

وزوز گوش به اصواتی اطلاق می‌شود که درون گوش و یا سر شنیده می‌شود. ..... 


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده،  کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

کم‌شنوایی حسی عصبی زمانی است که علت کم‌شنوایی در حلزون و یا عصب شنوایی باشد..... 


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده،  کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

صوت معمولا ً دارای دو مفهوم است. اول مفهوم فیزیکی، دوم مفهوم روانی.....


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

صدا از ارتعاش آب، هوا یا مواد جامد ایجاد می‌شود. در خلاء هیچ صدایی وجود ندارد. زمانی که فردی صحبت می‌کند. طناب‌های صوتی او مرتعش شده سبب می‌شوند هوایی که از شش‌های آنها بیرون می‌آید و از حلق می‌گذرد نیز مرتعش شود.... 


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

کانال‌ها و حفره هایی که در استخوان گیجگاهی قرار دارد لابیرنت استخوانی نامیده می‌شود ( لابیرنت به معنای چیز عجیب)


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

ارگان‌های شنوایی و تعادل را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد:

گوش داخلی

گوش میانی

گوش خارجی


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ یکشنبه 7 دی 1393 توسط دکتر گیتا موللی

نوروپاتی شنوایی وضعیت پیچیده ای است که هنوز  علت آن کاملا روشن نیست، و گرچه تشخیص آن ممکن است اما راه حل درمانی خاصی برای آن مطرح نشده است.والدین یک کودک دچار نوروپاتی شنوایی وضعیت هیجانی و احساسی مشکلی را تجربه میکنند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ شنبه 22 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

در سالهای اخیر اكثر پژوهش ها پیرامون گفتارخوانی ، متمركز بر جنبه های نوروسایكولوژی و كشف ارتباطات مغزی آن گشته است .


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

قسمت چهارم


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

قسمت دوم


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

قسمت اول

    

مفهوم آموزش انفرادی موضوع اصلی همه قوانین و اصول آموزش و پرورش كودكان استثنایی

 

است. برای هر دانش آموز باید برنامه ای بر اساس نیازهای ویژه همان فرد تدوین شود كه از بدو تولد تا سالهای پس از مدرسه را در بر گیرد . برنامه ریزی انفرادی خود بر 3 نوع است كه عبارتند

ا

ز : IFSP یا برنامه ارائه خدمات انفرادی به خانواده , IEP یا برنامه آموزش انفرادی و ITP  یا برنامه انتقالی انفرادی ( گریسون , 2004 )


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

    برقراری ارتباط بین افراد یعنی ارسال (بیان)و دریافت(درک)پیامها.برقرای ارتباط مستلزم وجود دو یا چند تن است وارتباط در تنهایی صورت نمی گیرد.ارتباط ممكن است كلامی یا غیر كلامی باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

قسمت سوم


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ جمعه 7 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

مراقبت از یك كودك چند معلولیتی برای خانواده بسیار استرس‌آور است. هرگز نباید اهمیت حمایت از آنان را در جهت تلاش برای كمك به فرزندشان فراموش كنیم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ جمعه 7 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

نخستین گام برای برنامه ریزی دقیق جهت آموزش برقراری ارتباط به كودك چند معلولیتی همواره ارزیابی است.ارزیابی این كودكان مستلزم رعایت برخی نكات است:


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393 توسط دکتر گیتا موللی

معلولیت نابینایی ناشنوایی چیست؟

قسمت سوم


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393 توسط دکتر گیتا موللی

معلولیت نابینایی ناشنوایی چیست؟

قسمت دوم


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ جمعه 23 آبان 1393 توسط دکتر گیتا موللی

1 ـ معرفی

همیشه خودتان را به كودك نابینا ـ ناشنوا معرفی كنید تا بفهمد كه شما در آنجا حضور دارید . برای این كار دست او را به آرامی بگیرید و اجازه دهید صورت شما را لمس كند. اجازه دهید ویژگیهای بارز صورت شما را لمس كند، برای مثال، عینك، سبیل، گوشواره، موهای بلند. در نتیجه كودك از طریق لمس‌كردن شما را خواهد شناخت.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 22 آبان 1393 توسط دکتر گیتا موللی

یكی از مهمترین جنبه های آموزش كودكان كم شنوا، آموزش مهارتهای زبانی و گفتاری آنان است. در سالهای اخیر به دنبال اجرای برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان، آموزشهای این كودكان تغییر چشمگیری پیدا كرده است. پژوهش های بسیاری در این رابطه صورت گرفته كه در اینجا به بحث راجع به جنبه های مختلف این مطالعات خواهیم پرداخت.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ یکشنبه 4 آبان 1393 توسط دکتر گیتا موللی

نگارش در تاریخ دوشنبه 21 مهر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

پرفسور سردیوید هال رئیس کالج سلطنتی پزشکان کودکان (2003-2000) می گوید:

"از نظر من، دادن خبرهای بد به والدین هنری است درست به ارزش یک جراحی خوب که همواره باید در کمال ظرافت و دقت صورت گیرد."ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

نابینایی ناشنوایی علل بسیار متفاوتی می تواند داشته باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

      ناشنوایی - نابینایی معلولیت نادری است كه گاه آن را به عنوان تركیبی از دو اختلال  یا معلولیتی چنـــد حســی می شناسند


ادامه مطلب

طبقه بندی: خانواده،  کارشناسان، 


نگارش در تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

حقیقت این است كه گفتارخوانی به هیچوجه جانشینی برای حس شنیدن نیست .


ادامه مطلب

طبقه بندی: معلمان،  کارشناسان، 


نگارش در تاریخ سه شنبه 1 مهر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

اختلال پردازش شنیداری مركزی ممكن است ناشی از عوامل متفاوتی باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 


نگارش در تاریخ سه شنبه 1 مهر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

كودكی با  اختلال پردازش مركزی شنیداری را می توان با كودكی بینا مقایسه نمود كه دچار اختلال خواندن باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: کارشناسان، 

 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 
( کل صفحات : 2 )    1   2