تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - معلولیت نابینایی ناشنوایی
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ سه شنبه 27 آبان 1393 توسط دکتر گیتا موللی

معلولیت نابینایی ناشنوایی چیست؟

قسمت سوم

شیوه های مورد استفاده در روش ارتباط كلی افراد ناشنوا و نابیناعبارتند از :

-         استفاده از گفتار                   -  نوشتن كلمات

-         هجی كردن با انگشت1           -  انواع مختلف زبان اشاره

-         زبان بدنی                           -  ژستها  و بیان چهره ای

-         استفاده از تصاویر               -  استفاده از اشیاء خاصی برای موضوعی خاص

-         الگوها                                 -  سمبلها

-         كشیدن خطوط                     -  نوار

-         خط بریل و مون2

 

استفاده از زبان بدنی :

    برخی افراد به ویژه آن دسته كه ناشنوا نابینا به دنیا آمده اند ، هیچ روش ارتباطی مشخصی ندارند. در این موارد مهم این است كه فرد را در یك دوره زمانی كاملاً تحت نظر داشته باشیم تا متوجه هر گونه حركت ظریف در صورت یا بدن وی شویم . این حركات نشان می دهد كه آنها از وقایع پیرامون خود مطلع اند .

     با گذشت زمان می توان روش ارتباطی ایجاد كرد تا فرد بتواند متوجه شود چه فعالیتهایی پیرامونش رخ می‌دهد و همچنین بفهمد حركات بدنی اندك وی نیز توسط دیگران درك می شود.

      ضروری است فردی كه با یك ناشنوا نابینا در تماس است از راههای مختلف مورد استفاده برای برقراری ارتباط نظیر زبان بدنی و برخی ژستها آگاه باشد .

  

دیگر روشهای ارتباطی افراد ناشنوا نابینا :

استفاده از اشیاء خاص

     برخی از افراد ناشنوا نابینا می آموزند از برای بیان فعالیت مورد نظر خود از اشیاء خاصی به عنوان سمبل استفاده كنند . به عنوان مثال ممكن است فرد برای درخواست چایی به فنجان خود اشاره كند .

 

انواع زبان اشاره :

     دراین زبان خاص كه ویژگی های خود را دارد افراد با استفاده ازاشارات دست وبیان چهره ای از طریق دیــــداری ارتبــاط برقرار می كنند . این نوع زبان غالبـاً توسـط اجتماع ناشنوایان مورداستفاده قرارمی گیرد و دستور زبان و لغـت معنـی خاص خود را دارد. اما افراد ناشنوا نابینا به ویژه افراد دچار سندرم آشر هم می توانند از آن استفاده كنند.

 

اشاره در میدان دید :

     افراد ناشنوا نابینایی كه بینایی محدودی دارد در صورتی كه اشاره ها در باقیمانده میدان دید آنها باشد قادر به درك زبان اشاره خواهند بود .                                                                                            

لمس اشارات1 :

      برخی از افراد از این روش استفاده می كنند به این ترتیب كه فرد دستهـایش را روی دسـت گوینـده قـرار می دهد و اشارات را با دست لمس می كند . افراد دچـار سندرم آرشر با كاهش قدرت بینـایی خـود بتدریج باید از ایـن روش ارتباطی استفاده كنند .

 

Makaton :

      در این روش اشارات اصلی زبان انگلیسی بدون استفاده از هیچ گرامری به كار می روند . آموختن این روش بسیار ساده است و بسیاری از افراد استفاده از آن را به دیگر روشها ترجیح می دهند .

 

انگلیسی اشاره :

      این روش شاخه ای از زبان انگلیسی است كه معمولاً به عنوان یك وسیله آموزشی به كار می رود . برای هر یك از كلمات گفتاری ، اشاره ای به كار می رود سپس مربی بلافاصله آن را به گفتار برمی گرداند .

 

Sing Supported English :

     در این روش گوینده قسمتهای مهم زبان گفتاری اش را با اشاره بیان می كند .

 

الفبای دستی افراد ناشنوا نابینا

    این روش در واقع همان روش هجی كردن انگلیسی الفباست كه زیان اشاره انگشتی هم نامیده می شود . دراین روش فرد با قرار دادن انگشتان روی دستان شنونده ، حروف را هجی می كند ، در این روش گوینده و شنونده باید بتوانند كلمات را به درستی هجی كنند . گرچه آموختن این الفبا كمی مشكل است اما خیلی سریعتر می توان از طریق آن منظور خود را بیان كرد .

 

روشهای زبانی / شفاهی :

      برخی از افراد ناشنوا نابینا روشهایی را به كار می برند كه تاكید بر استفاده از زبان گفتاری همراه با لب‌خوانی و تجویز سمعكهای قوی دارند.

 

Block :

     این روش هنگامی استفـاده می شـود كـه هیچیك از طرفین با الفبای ناشنوائی نابیـنائی آشنا نیستند . به این ترتیب كه كلمه با انگشت حرف به حرف روی كف دست شنونده نوشتـه می شود .

 

 

نوشتن با اندازه بزرگ :

      برخی از افـرادی كه عـادت داشتـه اند بـا استفاده از خواندن و نوشتن ارتباط برقرار كنند، مایلند مخاطبشان نوشته ها را با حـروف بسیـار بزرگ برایشان بنویسد یا تایپ كند .

 

خط بریل و مون :

     هر دوی این خطها به صورت لمسی حس می شوند . در خـط بریـل یـك سـری نقـاط برجسته برای نشان دادن یك یا چند حرف به كار میروند. در خط مون شكلهای برجسته ای استفاده می شود كه خیـلی شبیـه بـه حـروف اصلی اند .

 

تادوما1 :

      فرد ناشنوا نابینا در این روش با لمس لبهای گوینده و گلوی وی ارتعاشـات گفتاری را حس می كند.

 

 استفاده از فن آوری :

      امروزه افراد ناشنوا نابینا با استفاده از فن آوری های جدید نیازهای ارتباطی خویش را برآورده می‌كنند. نوع فن آوری مناسب بستگی به نوع ضایعه شنوایی و / یا بینایی و میزان شدت آن دارد .

     این افراد می توانند به روشهای گوناگون از رایانه ها برای برقراری ارتباط استفاده كنند . مثالهایی از این استفاده ها عبارتند از :

      v        متن هایی كه روی فلاپی ذخیره شوند را می توان برای افراد كم بینا با فونت بسیار بزرگ ، پرینت كرد .

      v        متن هایی كه روی فلاپی ذخیره شوند را می توان به صورت بریل ، پرینت كرد .

      v        متن های ذخیره شده روی فلاپی را می توان برای افراد كم شنوا به صورت گفتاری پخش كرد .

         v      افراد چند معلولیتی می توانند از رایانه استفاده های آموزشی ببرند.

مثالهای دیگری از پیشرفتهای فن آوری عبارتند از :

      v       

 تقویت كننده های زنگ تلفن

      v        مینی كام2 : كه مانند تلفن است ولی گفتگو را به صورت نوشته در می آورد.

      v        سیستمهای لوپ3 برای افرادی كه از سمعك استفاده می كنند.

      در اینجا فقط برخی از كاربردهای فن آوری ذكر شده است . امكانات بسیاری وجود دارند و فن آوری روز به روز  در حال پیشرفت است .

 سیستمهای ویژه :   

  برخی از سیستمهای ارتباطی به افراد ناشنوا نابینا كمك می كنند با یكدیگر ارتباط برقرار كنند . به عنوان مثال سمبلهای Rebus , Blis و Makaton .

 

1- سمبلهای Blis :

    این زبان با الگوهای محدود ، طوری طراحی شده است كه دامنه واژگان افراد بدون گفتار را در برگیرد . در این زبان برای اشاره به موضوعی خاص سمبلهای مختلف در كنار یكدیگر به كار می روند ، به عنوان مثال تصویر سمبلیك " یك گوش " با تصویر دیگری تركیب می شود كه نمایانگر " سكوت " یا " سر و صدا " باشد .

 

2- سمبلهای Rebus :

     این سمبلها ، طرحهایی در مورد اشیاء یا فعالیتها هستند كه به فرد كمك می كنند منظور خود را بیان كند و با مخاطب خود ارتباط برقرار نماید .

 

3- تصاویر Makaton :

این تصاویر یا سمبلها همراه با لغت معنی های اشاره ای Makaton به كار می روند .

 

اگر می خواهید رابط یك فرد ناشنوا نابینا باشید

      اگر بتوانید رابط فردی ناشنوا نابینا باشید و برای برقراری ارتباط به او یاری كنید كاری بس ارزشمند كرده اید و برای خود شما هم تجربه ای منحصر به فرد خواهد بود . در سال های اخیر موضوع آموزش "رابط" افراد ناشنوا نابینا مورد توجه ویژه قرار گرفته است .

      نكته مهم استفاده از لباس های راحت و مناسبی است كه دستان شما را كاملاً نشان دهد . به عنوان مثال اگر رابطی دارای پوست روشن باشد استفاده از رنگهای تیره مثل سیاه ، سورمه ای یا سبز تیره بسیار مناسب است در حالی كه رنگهای سفید چرك ، كرم یا صورتی ، برای افراد دارای پوست برنزه و تیره بهتر است .

      نكته مهم دیگر اینست كه لباسهایی با رنگ یكدست بپوشیم و از پوشیدن لباسهایی طرح دار ، راه راه یا خالدار اجتناب كنیم. توصیه می شود به جای یقه های گرد یا 7 شكل از یقه های بلند استفاده كنید . یك ایده خوب ، استفاده دائمی از ژاكت یا روپوشی است كه رنگش با رنگ دستان شما متضاد باشد تا هر زمان نیاز بود آماده باشید . توجه به این امر برای هر رابطی می تواند مفید باشد زیرا حتی ناشنوایان دارای بینایی هنجار نیز گاهی تغییراتی در بینایی خود حس می كنند مثلاُ هنگامی كه عینك یا لنزشان دچار مشكل می شود و یا پس از یك روز تمام لب خوانی چشمانی خسته دارند .

      همچنین هرگز نباید از جواهرات استفاده كنید زیرا هم در لمس و هم از نظر بینایی ناراحت كننده است . استفاده از انگشتر ، دستبند، گردنبند یا گوشواره های  آویزدارموجب انعكاس نور شده و ارتباط را مختل می‌كند.

     ناخن ها باید كوتاه ، تمیز و دارای سطحی صاف و هموار باشد . لبه های تیز ناخن آزار دهنده است . بهترین حالت استفاده از لاكهای بی رنگ و طبیعی است . هرگز از لاكهای قرمز روشن یا رنگهای تیره یا مانیكور استفاده نكنید .

     توصیه می شود همواره بهداشت فردی را رعایت فرمائید . بوی عطرها یا كرمها و لوسیونهای دست ارتباط را مشكل می كند . گاه ممكن است فرد دچار آلرژی باشد و باعث ناراحتی وی هم بشود .

همیشه از فرد ناشنوا نابینا یا كم بینا بپرسید برای بهتر شدن ارتباط چه راه حلی پیشنهاد می كند .

     به خاطر داشته باشید فرد دچار كم شنوایی و كم بینا ممكن است خود راه حل هایی برای برقراری ارتباط داشته باشد كه مناسب حال باشد . بنابراین در این مورد مثبت بیندیشید و بردبار باشید .

 

مهمترین نكته : لبخند به لب داشته باشید

بپرسید

 


 
طبقه بندی: کارشناسان، 

 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS