تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - آزمون ادیومتری صوت خالص
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ پنجشنبه 26 شهریور 1394 توسط دکتر گیتا موللی

اساس و پایه هر ارزیابی شنوایی‌شناسی، آزمون ادیومتری صوت خالص (] است.( Pure Tone Audiometry

اساس و پایه هر ارزیابی شنوایی‌شناسی، آزمون ادیومتری صوت خالص (PTA) است. نتایج PTA تشخیص اولیه را در مورد هنجار یا ناهنجار بودن حساسیت شنوایی فرد به ما ارائه می‌کنند و شدتی را که دیگر آزمون‌های شنوایی باید در آن حد انجام شوند به ما نشان می‌دهد (اطلاعات پایه). همچنین برای آغاز هر گونه برنامه توان‌بخشی ارزشمند هستند. بنابراین انجام ادیومتری صوت خالص مهم‌ترین ارزیابی شنوایی‌شناسی تشخیصی است.

در ادیومتری صوت خالص، آستانه‌ها را به دست می‌آوریم. آستانه‌ها برای فرکانس‌های منتفرد (یا صوت خالص) محاسبه می‌شوند. اصطلاح آستانه به معنای «کمترین شدتی است که در آن شدت بیمار قادر است به محرک ما (صدا) پاسخ دهد.» از آنجا که اندازه‌گیری مستقیم درک شنوایی برای ما مقدور نیست، محاسبه ریاضی آستانه عبارتست از «کمترین شدتی که فرد به صورت ارائه شده در نیمی از موارد پاسخ می‌دهد». (50% موارد یعنی از 4 ارائه به دو مورد و از 6 ارائه به 3 مورد پاسخ می‌دهد). علت استفاده از pure tone یا صوت خالص، سادگی ایجاد آنها و اطلاعات تشخیصی ارزشمند آنهاست که محل ضایعه را در سیستم شنوایی به ما نشان می‌دهند.

برای انجام PTA از ادیومتر (Audiometer) استفاده می‌کنند. ادیومتر یا دستگاه‌های شنوایی‌سنجی دستگاه‌هایی هستند که حساسیت شنوایی فرد را اندازه‌گیری می‌کنند. در ادیومترهای کنونی از فرکانس‌های اکتاوی و نیم اکتاوی زیر استفاده می‌شود.

125H2, 250 H2, 500 H2, 750 H2, 1000 H2, 1500 H2, 2000 H2, 3000 H2, 4000 H2, 6000 H2, 8000 H2

ادیومترها هم مانند هر دستگاه دیگری انواع مختلف دارند که از سادگی یا پیچیدگی متفاوت برخوردار است.

هر ادیومتر دارای دایال (دکمه)های خاصی برای تغییر فرکانس و تغییر شدت است. همچنین میکروفونی دارد که صوت را به فرد ارائه می‌کند (خروجی) و ورودی که پاسخ فرد را دریافت می‌کند.

در ادیومتری صوت خالص، فرد (آزمودنی) در یک اتاق جاذب صوت (اکوستیک) می‌نشیند و دکمه‌ای را در دست می‌گیرد (یک شاسی) هدفن روی گوش فرد قرار داده می‌شود و از او خواسته می‌شود هربار صدایی را شنید یک بار شاسی را فشار دهد. با فشار آن شاسی چراغی جلوی آزمونگر روشن می‌شود که متوجه می‌شود فرد صدا را شنیده است.

اصول ادیومتری صوت خالص (Pure Tone Audiometry)

ادیومتری صوت خالص یک آزمون سابژکتیو است که توانایی فرد برای شناسایی اصوات خالص در فرکانس‌های متفاوت (در محدوده درک گفتاری) با آن ارزیابی می‌شود. آزمون ادیومتری صوت خالص حساسیت شنوایی فرد را می‌سنجند. این آزمون مستقیما میزان راحتی فرد را در پردازش صوت اندازه‌گیری نمی‌کند.

اساس ادیومتری صوت خالص بر این است که اصوات خالص در فرکانس‌های منفرد ارائه شده و از فرد خواسته می‌شود هر زمان صدایی را شنید، بیان کند. کمترین سطحی که فرد به طور قابل اعتمادی صوت ارائه شده را می‌شنود آستانه شنوایی فرد برای آن فرکانس ویژه قلمداد می‌شود. آستانه فرکانس‌های اکتاوی از 250 تا 8000 هرتز برای هر گوش سنجیده می‌شود. آستانه‌ها به دسی بل HTL[2] ثبت می‌شوند (میزان دسی بل‌هایی بالاتر از حدی که فرد دارای شنوایی نرمال آن صدا آن می‌شنود).

بنابراین پاسخ‌های فرد در 0 dB HTL در هر کدام از فرکانس‌ها نشان دهنده توانایی تشخیص صدای مورد آزمایش در سطح معمول حساسیت افراد هنجار است. درواقع برخی افراد آستانه‌های هنجارشان کمی بهتر از سطح هنجار میانگین است (مثلا dB HTL 5-) و یا کمی ضعیف‌تر (مثلا dB HTL 10+). تا 20 دسی بل HTL معمولا آخرین حد عملکرد هنجار شنوایی در نظر گرفته می‌شود و از آن بیشتر نمایانگر وجود کم‌شنوایی است. مثلا اگر فردی در dB HTL 30 پاسخ‌های مورد اعتماد بدهد یعنی 30 دسی بل ضعیف‌تر از میانگین آستانه‌های هنجار دارای کم‌شنوایی است.

در ادیومتری تون خالص، آزمایشگر میزان شدت ارائه شده را 5 دسی بل 5 دسی بل بالاتر می‌برد. مثلا اگر فرد در dB HTL 10 پاسخی ندارد. شدت آن را dB HTL 15 افزایش می‌دهیم. افزایش شدت کمتر از dB 5 کاربردی ندارد. بنابراین آستانه‌های ثبت شده افراد ضرایبی از 10 (مثلا 10، 20، 30، ...) یا 5 (مثلا 15، 25، 35، ...) است.

معمول‌ترین شیوه به دست آوردن آستانه فرد این است که از فرکانس Hz 1000 شروع کنیم. این فرکانس راحت‌ترین فرکانس قابل شنیدن برای فرد است. در صورتی که به نظر برسد شنوایی گوش‌ها با هم فرق می‌کنند، ابتدا از گوش بهتر شروع می‌کنیم. نخستین صدایی که برای فرد می‌فرستیم، در حد قابل شنیدن و راحت است (به عنوان مثال برای فردی که حدس می‌زنیم دچار کم‌شنوایی نیست از dB HTL 30 آغاز می‌کنیم، در صورتی که فرد به صدا پاسخ داد، آن را dB 10 کم می‌کنیم و دوباره ارائه می‌دهیم. هرگاه پاسخ داد، dB 10 کم می‌کنیم و هرگاه پاسخ نداد dB 5 افزایش می‌دهیم. این روش «dB 10 بالا، dB 5 پایین» تا جایی به کار می‌رود که کمترین صدای قابل شنیدن فرد به دست آید. این شدت، شدتی است که از هر 3 بار ارائه، 2 بار پاسخ داشته باشیم و یا از هر 5 بار ارائه 3 پاسخ. این سطح، آستانه شنوایی فرد در نظر گرفته می‌شود. سپس آستانه برای فرکانس‌های بعد هم ارزیابی می‌شود. معمولا از Hz 1000 شروع می‌کنیم سپس Hz 2000، Hz 4000، Hz 8000، Hz 500، Hz 250. زمانی که فرد مشکوک به کم‌شنوایی ناشی از نویز است است و یا هنگامی که تفاوت آستانه‌های فرد در دو اکتاو پشت سرهم خیلی متفاوت است. فرکانس‌های میانه (یعنی Hz 3000 و Hz 6000) هم ارزیابی می‌شوند. معمولا یک گوش به طور کامل آزمایش می‌شود سپس به دنبال آزمایش گوش بعدی می‌رویم و آزمایش ابتدا از آزمایش راه‌های هوایی آغاز می‌شود و سپس آستانه‌های انتقال انتقال استخوانی ارزیابی می‌شوند.

آستانه‌های راه‌های انتقال هوایی از طریق هدفن (گوشی)هایی که روی گوش فرد قرار داده می‌شود ارزیابی می گردد. زمانی که اصوات از طریق انتقال هوایی به گوش های فرد ارائه می شوند، از راه هنجار انتقال هوایی منتقل می‌شوند. یعنی از پرده تمپان، گوش میانی، عصب VIII (هشتم) و راه‌های عصبی بالاتر از شنوایی به مغز و قشر مغز منتقل می‌شوند. اگر فردی به اصوات از طریق انتقال هوایی در سطحی هنجار پاسخ دهد. همه مسیر شنوایی لزوما سالم است. اگر فرد در سطحی بالاتر پاسخ دهد یعنی مجبور شویم شدت صوت را از آستانه‌های هنجار بالاتر بریم، متوجه می‌شویم در راه انتقال هوایی وی مشکلی وجود دارد. در این صورت حتما باید راه‌های انتقال استخوانی وی (آستانه استخوانی) هم ارزیابی شود. اصوات انتقال استخوانی در ادیومتری صوت خالص از طریق ویبراتوری آزمایش می‌شود که روی استخوان ماستوئید گوش مورد آزمایش قرار داده می‌شود (هر یا گاهی روی پیشانی). اصواتی که از طریق ویبراتور ارائه می‌شوند، مستقیما جمجمه را تحریک کرده و صوت را به حلزون می‌فرستند. زمانی که گیرنده‌های حسی حلزون تحریک شوند اصوات رسیده به عصب هشتم و راه‌های عصبی شنوایی و قشر شنیداری مغز می‌روند (راه‌های انتقال استخوانی) از آنجا که آزمون انتقال استخوانی، گوش میانی را دور می‌زند، مقایسه پاسخ‌های انتقال هوایی و انتقال استخوانی در تشخیص کم‌شنوایی انتقالی و حسی عصبی به ما کمک می‌کند. زمانی که پاسخ‌های انتقال هوایی ضعیف‌تر از سطح هنجار بوده اما آستانه‌های هوایی، در حد طبیعی‌اند، کم‌شنوایی انتقالی وجود دارد. زمانی که آستانه‌های هوایی و استخوانی هر دو ضعیف‌تر از حد هنجارند، و با هم برابرند. کم‌شنوایی حسی عصبی وجود دارد. زمانی که آستانه‌های هوایی و استخوانی ضعیف‌تر از حد هنجار بوده اما پاسخ‌های استخوانی کمی بهتر از آستانه‌های هوای هستند. کم‌شنوایی آمیخته وجود دارد (یعنی کمی کم‌شنوایی انتقالی و کمی کم‌شنوایی حسی عصبی).

آستانه‌های شنوایی فرد را روی یک ادیوگرام رسم می‌کنیم. ادیوگرام شکلی مربع شکل است که برحسب فرکانس‌ها و شدت‌های مختلف درجه‌بندی شده است (فرکانس‌ها در محور افقی و شدت‌ها در محود عمودی) برای ترسیم آستانه‌های شنوایی از سمبل‌های خاصی استفاده می‌کنیم که انجمن شنوایی، زبان و گفتار آمریکا (ASHA) پیشنهاد کرده است. گاهی ادیوگرام گوش راست و گوش چپ روی چارت‌های متفاوتی رسم می‌شود. گاه هر دو را در یک چارت ترسیم می‌کنند. به نظر می‌رسد که در صورتی که در دو چارت متفاوت رسم شود (هر یک نشان دهنده وضعیت شنوایی یک گوش) برای فردی که ادیوگرام را می‌خواند راحت‌تر است. علاوه بر این گاه رنگ ثبت آستانه‌های دو گوش را متفاوت انتخاب می‌کنند (برای راحتی بیشتر). به این صورت که گوش راست با خودکار قرمز و گوش چپ با خودکار آبی رسم می‌شود. هدفن‌های مورد استفاده در ادیومتری هم با همین رنگ‌ها مشخص شده‌اند.

ادیومتری صوت خالص برای بیشتر بزرگسالان و کودکان بالاتر از 3 سال به کار می‌رود. معمولا برای کودکان از ادیومتری بازی (Play Audiometry) استفاده می‌شود. در ادیومتری بازی توپ‌هایی به فرد داده می‌شود و از کودک خواسته می‌شود هر زمان صدایی شنید توپ را درون سطلی بندازد. به کودک جوایزی هم برای تشویق داده می‌شود. بیشتر کودکان ادیومتری بازی را انجام می‌دهند و پاسخ‌های خوبی ارائه می‌کنند. این دلبستگی به مهارت آزمایشگر دارد که بتواند از کودک 3-2 ساله آستانه‌های مورد اعتمادی را ارزیابی می‌کند.

* معمولا معدل آستانه‌های سه فرکانس 500، 1000، 2000 Hz را اندازه‌گیری می‌کنند که به آن PTAva [Pure Tone Average] می‌گویند. این میانگین نشان دهنده میزان شنوایی / کم‌شنوایی مورد نیاز فرد جهت نیازهای روزمره و گفتاری است و تقریبا شاخصی از توانایی شنوایی فرد را ارائه می‌کند زیرا این سه فرکانس بیش از دیگر فرکانس‌ها برای گفتار فرد اهمیت دارند (فرکانس‌های گفتاری اصلی‌اند).

دکترگیتاموللی[1] - Pure Tone Audiometry

[2] - Hearing Threshold level


طبقه بندی: خانواده،  کارشناسان، 

 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS