تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - انتظار یک کودک کم شنوا ازمادر وپدر خود چیست؟
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ چهارشنبه 5 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

كم شنوایی این معلولیت پنهان به ویژه از لحاظ ناتوانی های ارتباطی كه به همراه می آورد، نیاز به مداخله ها و توانبخشی ویژه ای نیز دارد كه در سالهای نخست بار این مسئولیت بیش از همه بر دوش والدین است و کودک کم شنوا نیازهایی دارد که لازم است به آن توجه شود. در این مقاله سعی شده است این نیازها از زبان یك كودك كم شنوا به گونه ای ساده ارائه گردد.

 

اساس یك جامعه سالم را خانواده سالم می سازد. هر كودكی در خانواده ای به دنیا می

آید، بزرگ می شود و تكامل می یابد. این خانواده سالم است كه انسان سالم پرورش می دهد. خانواده سالم، خانواده ای است كه به نیازهای همه جانبه اعضای خود درگسترة حیات توجه دارد و سعی می كند به انتظارها و نیازهای كودكان به شیوه های درست پاسخ دهد (به پژوه، 1384).

همه كودكان نیازهایی دارند. اما كودك استثنایی علاوه بر آن نیازها دارای یكسری نیازهای ویژه است. بیشتر نیازهای ویژه كودكان كم شنوا به ویژه در سالهای پیش از دبستان از طریق خانواده برآورده می شود. برای برآورده شدن این نیازها لازم است به نیازهای كل اعضای خانواده، همچنین فرهنگ خانواده، مذهب و پویایی های خانواده نیز توجه كامل شود. در سالهای اخیر به دنبال گسترش روز افزون غربالگری شنوایی، لازم است مداخله بهنگام به صورت برنامه های ویژه ای برای كودك كم شنوا و خانواده صورت گیرد. مداخله های بهنگام باید شامل برنامه هایی برای حمایت از كودك، حمایت از والدین و حمایت از ارتباطات میان كودك و والدین باشد.

بیش از 90 درصد كودكان كم شنوا در خانواده های شنوا به دنیا می آیند. از این رو یكی از اساسی ترین اركان هر نوع برنامه حمایت از والدین، ارائه اطلاعات مناسب و موردنیاز خانواده هاست. همچنین باید از لحاظ هیجانی و احساسی آنان را برای پذیرش واقعیت كم شنوایی فرزند آماده ساخت. برنامه های مناسب مداخله و حمایت بهنگام سبب رشد شناختی، اجتماعی و سلامت عمومی كودكان كم شنوا می شود و كیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی كودكان كم شنوا را به میزان بسیار زیادی بهبود می بخشد (دپارتمان آموزش انگلستان، 2003؛ انجمن ملی كودكان ناشنوا، 2003). خانواده های دارای كودك كم شنوا غالباً انتظاراتی از فرزندان خود دارد اما داشتن هرگونه انتظاری از كودك بی توجه به مسئولیتها و نقشهای خانواده، انتظاری عبث و بیهوده است. در مكتب اسلام، انتظارها، تكالیف، حقوق و وظایف انسانها دو جانبه و به طور متقابل است. از این رو شایسته است هر پدر و مادری صادقانه از خود سوال كند من چگونه پدر یا مادری هستم؟ آیا من به همه نیازهای فرزندم واقفم؟ آیا من می دانم فرزندم از من چه انتظاراتی دارد؟ (به پژوه، 1384)

الف) انتظارات كلی و اساسی

پدر و مادر عزیز، فرزند كم شنوای شما انتظار دارد شما:

- در ارتباط با تعلیم و تربیت او احساس مسئولیت كنید.

- به نیازها و انتظارات او توجه كنید و پاسخ مناسب دهید.

- هرچه سریعتر اقدامات توانبخشی و مداخله ای لازم را برای او آغاز كنید.

- از او در حد توانایی و وسعش انتظار داشته باشید.

- با او متناسب با سن، جنس و محدودیتهایش رفتار كنید.

- از كار با او خسته نشوید.

- او را همین گونه كه هست بپذیرید.

- اعتماد به نفس او را تقویت كنید.

- توصیه های مربیان و متخصصین را در منزل و در همه موقعیتهای زندگی مدنظر داشته باشید.

- به توانایی های او تكیه كنید و نه ناتوانائی هایش.

- به او اعتماد كنید.

- نگران آینده او نباشید و به خدا توكل كنید.

- فرصتها، امكانات و شرایط مناسب را برای رشد و شكوفایی استعدادهای بالقوه او فراهم كنید.

- او را زیاد در آغوش بگیرید، نوازش كنید و مورد محبت قرار دهید.

- به وضع ظاهری و لباس او توجه كنید.

- او را لوس نكنید و ادب و تربیت او را مدنظر داشته باشید (به پژوه، 1377؛ 1383 و 1384؛ مارشارك، 1997؛ دپارتمان آموزش انگلستان، 2003؛ هو، 2006).

 ب) انتظارهای عاطفی و روانی

كودك كم شنوای شما انتظار دارد كه شما:

- به احساسات و عواطف او توجه كنید و آنها را بپذیرید.

- در مورد احساسات مختلف مثل شادی، غم، حسد، كینه، محبت، تأسف، نگرانی و... با او صحبت كنید.

- سعی كنید احساسات را به صورت نقاشی و با تصاویر به او نشان دهید.

- به او نشان دهید بتواند احساساتش را در چهره خود نشان دهد.

به او نشان دهید چگونه می تواند بدون آسیب زدن به كسی و ایجاد ناراحتی برای دیگران، احساساتش را بروز دهد.

- به او كمك كنید شیوه های بروز احساساتش را بشناسد (بنویسد، با كسی حرف بزند، نقاشی كند، نشان دهد یا جست و خیز كند، گریه كند و...)

- همواره به او افتخار كنید و بگوئید از داشتن فرزندی مانند او احساس غرور می كنید.

- محیطی به دور از اضطراب برایش فراهم كنید.

- در حد اعتدال به او محبت كنید.

- اجازه دهید برای برخی موارد خودش تصمیم بگیرد و به تصمیم او احترام بگذارید.

- با او جر و بحث نكنید.

- او را مسخره، تحقیر یا سرزنش نكنید.

- او را با دیگران مقایسه نكنید.

- بین او و خواهر و برادرانش تبعیض قائل نشوید.

- هر موفقیت او را هر چند كوچك، مورد تشویق قرار دهید.

- به فرزندتان كمك كنید اشتباهات و شكستهایش را جبران كند.

- قوانین خاصی برای منزل خود درنظر بگیرید و از او بخواهید به آنها احترام بگذارد.

- سعی كنید از سوال كردن زیاد، دستور دادن و انتقاد كردن بپرهیزید.

- در فعالیت ها و سرگرمی های فرزندتان شریك باشید.

- به فرزندتان كمك كنید خود و معلولیت خود را هرچه بیشتر بشناسد.

(به پژوه، 1383؛ علاقبندراد، 1383؛ مارشارك، 1997)

ج) انتظارهای مربوط به مهارتهای حسی و حركتی

- او را زیاد به گردش، كوه، پارك، رودخانه و... ببرید تا طبیعت را تجربه كند.

- اجازه دهید تاپ و سرسره سوار شود.

- اجازه دهید زیاد آب بازی كند و او را به شنا بفرستید.

- اجازه دهید با خاك و سنگ بازی كند و دست و پایش را در ماسه و خاك فرو كند.

- اجازه دهید زیاد بدود، بالا و پائین برود یا از جایی آویزان شود.

- او را تشویق كنید با آهنگ و سرودهای كودكانه (هر نوع ریتم) نرمش كند.

- او را زیاد به محل بازی كودكان یا حیاط منزل ببرید و بگذارید با همسالانش بازی های پرتحرك كند.

- سعی كنید فرزندتان هرچه ممكن است كمتر تلویزیون نگاه كند و یا پشت كامپیوتر بنشیند.

- او را تشویق به توپ بازی و فوتبال كنید و گاهی خودتان با او بازی كنید.

- او را تشویق كنید نقاشی بكشد و نمایش بازی كند.

- او را تشویق كنید خمیر بازی كند.

- گاهی او را ماساژ دهید، نوازش كنید و موهایش را شانه بزنید.

- معاینه چشم پزشكی گاه به گاه او را جدی بگیرید و مراقب وضعیت بینایی او باشید.

(چیتام و هوماند، 2000)

د) انتظارهای مربوط به مهارتهای خودیاری و مستقل شدن

- به او بیاموزید مستقل زندگی كند.

- برخی از كارها را به او محول كنید.

- او را در كارهای منزل سهیم كنید.

- استفاده از وسایل نقلیه شخصی، عمومی و چگونگی برخورد با غریبه ها را به او بیاموزید.

- كارهای شخصی او را به خودش واگذار كنید (حمام، تعویض لباس، مرتب كردن اتاق، برنامه ریزی برای كارهای خود...)

- اجازه دهید تنهایی برخی خریدهای كوچك را انجام دهد.

- اجازه دهید اموری را كه خطرناك نیست، به تنهایی تجربه كند.

- جز در مواقع ضروری او را محدود نكنید.

- او را به مجامع عمومی، پاركها و مكانهای تفریحی ببرید و بگذارید با دیگر كودكان ارتباط برقرار كند.

- به او فرصت دهید به قدر كافی بازی كند.

- به او كمك كنید بتواند كم شنوایی خود را به گونه ای كه خوشایند اوست به دیگران معرفی كند.

- از بودن با او لذت ببرید و به او افتخار كنید.

- با او بازی و ورزش كنید و زمانهایی را به این كارها اختصاص دهید (به پژوه، 1384؛ مارشا، 1997؛ انجمن ملی كودكان ناشنوا، 2003).

 هـ) انتظارهای مربوط به مهارتهای ارتباطی، كلامی و شناختی

- با او دائماً صحبت كنید.

- همة كارها را برای او توضیح دهید.

- با نگاه خود و با سلوك خود منتظر صحبت های او شوید.

- در مورد چیزهای مورد علاقه او صحبت كنید.

- وقتی با شما صحبت می كند، كلام او را قطع و صحبت های او را اصلاح نكنید.

- هنگام صحبت كردن روی دو زانو و روبروی چهره و در سطح او بنشینید.

- شبها برای او لالایی بخوانید (لالایی های مختلف)

- برای او خیلی قصه بگوئید.

- كتابها را برای او بلند بخوانید و با زبان كودكانه برایش توضیح دهید.

- برایش نوارهای موسیقی كودكانه و نرم افزارهای رایانه ای مناسب تهیه كنید.

- به سوالهای او به دقت و حوصله پاسخ دهید.

- موقع صحبت كردن از حالتهای مناسب احساسی در چهرة خود استفاده كنید.

- ژستهای مناسب را همیشه به كار ببرید.

- به او كمك كنید راه حل مشكلاتش را خودش پیدا كند و خودش در مورد بهترین راه حل تصمیم بگیرد.

- او را به طبیعت ببرید و بگذارید همه چیز را حس كند و در مورد تجربیاتش با او صحبت كنید.

- او را در جریان صحبت های خانوادگی قرار دهید.

- در مهمانی ها و جمع ها او را هم در گفتگوها داخل كنید.

- به دیگران بیاموزید چگونه با او ارتباط برقرار كنند.

- به او بیاموزید محیط را طوری تغییر دهد كه بتواند به خوبی متوجه صحبتهای افراد شود (لب خوانی، دیدن چهره دیگران، روبروی آنها بودن، نور كافی و...)

- به جای او صحبت نكنید (مترجم او نباشید)

- به او فرصت دهید خودش منظورش را بیان كند.

- خلاقیت هایش را تشویق كنید.

- در مورد احساساتش با او صحبت كنید و بگذارید احساسات دیگران را نیز حس كند.

- رفتارهای و عكس العمل های درست را به او بیاموزید.

- او را در جمع كودكان و همسالان شنوا و كم شنوا ببرید و بگذارید با آنها بازی كند.

- به او بیاموزید به ارزشهای جمع احترام بگذارد.

- بگذارید عشق شما را نسبت به خودش با همه وجود درك كند (مولّلی، 1384؛ مارشارك، 1997؛ دپارتمان آموزش انگلستان، 2003؛ انجمن ملی كودكان ناشنوا، 2003؛ هو، 2006).

 و) انتظارهای مربوط به مهارتهای اجتماعی

- او را به مهدكودك یا كودكستان بفرستید.

- موقعیتهایی فراهم كنید تا دوستان شنوا و كم شنوایی برای خودش پیدا كند.

- اجازه دهید در جمع خویشان و اقوام و مهمانی ها شركت كند (عروسی ها، مراسم ختم یا عزاداری، مهمانی ها و...)

- قوانین، آداب و رسوم اجتماعی (مثل سلام كردن، احترام به بزرگترها، ادب و...) را به زبان ساده و روشن به او بیاموزید.

- خودتان الگوی خوبی برای او باشید.

- ترتیبی دهید كه دوستانش را به منزل دعوت كند.

- به او احترام بگذارید تا دیگران هم رعایت ادب و احترام را بكنند.

- صحبت كردن مؤدبان را به او بیاموزید (تعارفات مرسوم)

- به او بیاموزید به حقوق دیگران احترام بگذارد.

- سنتها و آداب و رسوم ملی و مذهبی مان را به او بیاموزید (مراسم مختلف، اعیاد، عزاداری ها، سفره، نذری و...)

- به او ترحم نكنید و در تربیت او مثل دیگر فرزندان خود عمل كنید.

- او را به پارك، سینما، نماز جمعه، امامزاده ها، بازار و... ببرید.

- به او خرید كردن، محاسبه پول (پس گرفتن باقی پول و...) را بیاموزید و اجازه دهید خریدهای كوچك را خودش انجام دهد.

- هر پیشرفت ولو كوچك او را تقدیر كنید و به او اعتماد به نفس دهید.

- به او بیاموزید نه بگذارد حقش پایمال شود و نه پرخاشگری كند بلكه با صراحت بیان و قاطعیت به خواسته هایش برسد.

- بگذارید فرزندتان از زندگی اش و از بودن با شما و دیگران لذت ببرد (مارشارك، 1997؛ علاقبندراد، 1383؛ به پژوه، 1383؛ مولّلی، 1384).

  
 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS