تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - کودکان کم شنوا در میان همسالانشان
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ چهارشنبه 17 تیر 1394 توسط دکتر گیتا موللی

کـودکان کـم شنـوا یـا ناشنـوا بـا مشکلات و چالش هایـی روبـرو هستنـد. ممکـن است کـودکان کم شنوا احساس کنند با دیگران خیلی جور نیستند. ........

این کودکان در کنار دیگر افراد کم شنوا یا ناشنوا احساس بهتری دارند و این کار به آنها کمک می کند راحت تر باشند. افراد ناشنوا همه با هم اجتماعی را تشکیل می دهند که یکدیگر را حمایت می کنند.
خانواده های مختلف برای کنار آمدن با ناشنوایی از روش های مختلف استفاده می کنند. بعضی از کودکان بـرای صحبت کـردن فقـط از زبـان اشـاره استفـاده می کنند. دیگران هم لب خوانی می کنند و هم از صدای خود استفاده می کنند. بقیه کودکان هر دوی این روش ها را به کار می برند. بعضی از کودکان سمعک می زننـد یا عمـل کاشت حلزون می کننـد، بعضی ها هـم از این وسایـل استفـاده نمی کنند. فرقی نمی کند که کودک کم شنوا از کدامیک از این روش ها استفاده می کند. مهم این است که باید با همه آنها با احترام رفتار کرد.

بسیاری از افراد کم شنوا و ناشنوا برای ارتباط برقرار کردن با دیگران از زبان اشاره استفاده می کنند. آنها در صورت امکان لب خوانی هم می کنند و صدای خود را هم به کار می برند.

امـروزه بیشتـر کـودکان کـم شنـوا قادرنـد در فعالیت هایی مشابه با فعالیت های دیگر کودکان شرکت کنند. کودکان کم شنوا یا ناشنوا هم درست مانند کودکانی که کم شنوایی ندارند می توانند در مدرسه، در زمین بازی و در خانه کودکان موفقی باشند.
کم شنوایی فقط بخشی از وجود فرد است. کودک کم شنوا یا ناشنوا هم درست مانند هر کس دیگری به بعضی چیزها علاقمند است و از چیزهایی بدش می آید. او هم در بعضی چیزها بهتر عمل می کند و قوی تر است و در بعضی چیزها نه. او می تواند خیلی اهل شوخی باشد و یا خیلی جدی باشد، خجالتی یا رک و راست باشد، خیلی هنری یا اهل ریاضیات و مسائل جدی باشد. زمانی که کودک کم شنوا یا ناشنوا آشناتر شوید، خواهید فهمید او را بیشتر از آنکه با شما تفاوت داشته باشد، شبیه خود شماست!

برای اینکه افراد کم شنوا یا ناشنوا بتواننند مانند بقیه سخنرانی ها، مراسم مذهبی یا دیگر صحبت ها را در مجامع عمومی بفهمند و از آن لذت ببرند، یک فرد رابط سخنان گوینده را برای آنها به زبان اشاره برمی گرداند

دکترموللی(مرکز فرانک 88505615)
 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS