تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - کدام رویکرد ارتباطی برای کودک کم شنوا بهتر است؟
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ شنبه 6 دی 1393 توسط دکتر گیتا موللی

همواره درطی سالها تلاشهای بسیاری صورت گرفته است که بهترین و مناسب ترین رویکرد برای آموزش زبان  به افراد کم شنوا معرفی شود اما هنوز توافقی کلی صورت نگرفته است و این مباحث واختلاف نظرات هنوز هم در همه دنیا ادامه دارد.... 

این مباحث واختلاف نظرات هنوز هم در همه دنیا ادامه دارد. درکشور ما هم وضع به همین ترتیب است. با این تفاوت که بسیاری از رویکردها اصلا اجرا نشده است و یا با نقایص بسیار همراه است.برخی ارگانها تنها یک روش و برخی روش دیگر را برمی گزینند. در این میان تکلیفی برای خانواده سردرگم مشخص نمی شود و متخصصین و افراد مختلف هریک نظرات خاص خود را می گویند.در این قسمت تلاش شده است آخرین نظرات علمی مطرح شده در این زمینه یکجا آورده شود.

 

از آغاز روند آموزش افراد کم شنوا در جهان بحث پیرامون روشهای شفاهی و اشاره  در میان بوده و اکنون نیز هست.

 کتز(2010)  که معتبرترین کتاب شنوایی شناسی  و ماخذ علمی است در آخرین ویرایش خود می نویسد:

 "رویکردها ،روشهای ارتباطی مختلفی در دست است که شواهد نشان داده است هریک برای بعضی از کودکان بسیار  موثر واقع می شوند.تلاشهای بسیاری شده است که روشی کلی جهت  انتخاب روش ارتباطی مناسب در اختیار کارشناسان و والدین قرار داده شود.به تازگی چارچوبی در  دانشگاه گالادت مطرح شده که نگاهی جدید به این انتخاب دارد.رویکردهای ارتباطی در طیفی قرار دارند که شامل پنج نقطه اصلی و تعداد بسیار زیادی رویکرد در طول این طیف است. این پنج نقطه اصلی عبارتند از :

 -روشهای کاملا دیداری(یعنی تکیه فرد کاملا بر اطلاعات بینایی اش است):زبان اشاره

-روشهای بیشتر دیداری با استفاده کمی از اطلاعات شنوایی:بیشتر زبان اشاره +کمی ارتباط کلامی.

-روشهایی که از اطلاعات دیداری(زبان اشاره)وشنوایی(گفتار) به یک میزان استفاده می کنند:استفاده از زبان اشاره و ارتباط کلامی به یک میزان.

-روشهای بیشتر شنوایی(از طریق گفتار با استفاده کمی از اطلاعات بینایی (از طریق اشاره یا گفتار خوانی)برای واضح تر کردن گفتار استفاده میکنند.در این روشها درک گفتار ،استفاده از تکنیکهایی نظیر آموزش گفتار خوانی میسر است:اکثرا ارتباط کلامی همراه با کمی اشاره برای وضوح بیشتر کلام.

-روشهای کاملا شنوایی(تاکید اصلی بر اطلاعات شنوایی از طریق زبان گفتاری است اما از نشانه های بینایی هم اندکی استفاده می شود):فقط استفاده از ارتباط کلامی.

نکته مهم این است که در این نوع تعریف ،روشها مشخص نمی شوند فقط تاکید بر کودک و مشخصات ارتباطی اوست.

 

 انتخاب روش ارتباطی

پس از شناسایی کم شنوایی و در آغاز روند توانبخشی لازم است والدین تصمیم بگیرند از چه رویکردی مایل اند برای فرزند خود استفاده کنند. کارشناسان و متخصصین لازم است با والدین در این انتخاب همراهی کنند.در اینجا روش تازه ای ارائه میشود.که شامل چند مرحله و به این ترتیب است:

-ابتدا باید اطلاعاتی جامع و مفصل پیرامون همه روشهای ارتباطی در اختیار والدین قرار گیرد.

-سپس خانواده کودک کم شنو او متخصصین و کارشناسان باید دور هم جمع شوند موقعیت منحصر به فرد کودک بررسی شود و به همه سوالات موجود پاسخ داده شود.مهمترین موضوع در این میان جمع آوری اطلاعاتی دقیق در مورد خود کودک است.همچنین نیمرخ رشد و تحول کودک وهمه اطلاعات مربوط به اولازم است بدست آید.این اطلاعات همراه با مشاهدات والدین به آنها کمک میکند دست به انتخابی آگاهانه بزنند.

در جدول زیر رویکردهای ارتباطی و فلسفه های آموزشی و زبانها و سیستمهای ارتباطی معمول همراه با تعریف هریک آورده شده است: 

                                          جدول1:رویکردهای ارتباطی(جهت انتخاب توسط والدین)

رویکرد ارتباطی

هدف اصلی

دوزبانگی/دوفرهنگی/زبان اشاره

تسلط کامل به زبان اشاره پیش از یادگیری زبان گفتاری

رویکرد شفاهی-شنیداری

بهبود توانایی گفتاری به ویژه تکیه بر سمعک و دیگر کمک افزارها

گفتار نشانه دار

بهبود توانایی گفتاری از طریق استفاده از سمعک. تلفیق در جامعه افراد شنوا.

رویکرد کلامی شنیداری

بهبود توانایی گفتاری جهت توانایی تلفیق در جامعه افراد کم شنوا

ارتباط کلی

ایجاد روش آزاد و ساده در ارتباط بدون هیچ محدودیت

 صرفنظر از نوع رویکرد و روش ارتباطی ،توافق پژوهشگران براین است که با در نظر گرفتن برخی عوامل میتوان کاری کرد روش ارتباطی موفقی داشته باشیم..مهمترین عامل ،دسترسی زودهنگام کودک به ارتباطی کامل و بکارگیری تمام و کمال آن روش ارتباطی است.بسیار مهم است کودک افرادی را هم در خانواده و هم در بیرون خانواده به عنوان الگو در دسترس داشته باشد که از همان روش ارتباطی استفاده کند.در مورد نوزادان و خردسالان کم شنوا لازم است زمان زیادی جهت آموزش استراتژی های مورد استفاده به آنان اختصاص داده شود تا ضامن موفقیت برنامه باشد.همچنین کارشناس مربوطه باید کاملا به کار خود و روش ارتباطی مورد نظر وارد باشد.مشارکت والدین نیز بسیار حائز  اهمیت است.

اکنون که برنامه های غربالگری شنوایی به ما اجازه تشخیص کم شنوایی را در بدو تولد داده است ،مدل پیشنهادی برای انتخاب رویکرد ارتباطی برای هر شیرخوار کم شنوا شامل این مراحل است:

 

1-     والدین آگاهانه روشی را انتخاب می کنند. این انتخاب با توجه به اطلاعات جامعی صورت می گیرد که در اختیار آنان قرار داده شده است.

2-     کارشناسان و والدین از طریق مشاهدات رسمی و غیر رسمی ،نیمرخ رشد و تحول کودک را ترسیم می کنند.

3-     مدالیتی های مورد استفاده کودک در ارتباطات خودبه خودی و روزمره ( ازپیش تعیین نشده)مورد مشاهده قرار می گیرد.

4-     کارشناسان این مشاهدات را ثبت میکنند،مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و اطلاعات آنرا در اختیار خانواده می گذارند.

5-     والدین بار دیگررویکرد ارتباطی مورداستفاده خود را بازنگری میکنندودر صورتی که نتایج مورد رضایت آنها قرار نگرفته بود آنرا تغییر می دهند.

 

بسیاری از خانواده ها در همان سال نخست تولد کودک رویکرد ارتباطی خود را تغییر می دهند.این تغییر گاه ناشی از اطلاعات جدیدی است که بدست می آورند. گاه نیز مشاهدات عینی آنها از وضعیت کودک و مهارتهای زبانی و ارتباطی او آنان را به سمت رویکرد دیگری سوق می دهد.1-Katz
طبقه بندی: خانواده، 

 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS