تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - انتخاب روش ارتباطی برای کودک کم شنوا
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ شنبه 6 دی 1393 توسط دکتر گیتا موللی

پس از شناسایی کم شنوایی و در آغاز روند توانبخشی لازم است والدین تصمیم بگیرند از چه رویکردی مایل اند برای فرزند خود استفاده کنند. کارشناسان و متخصصین لازم است با والدین در این انتخاب همراهی کنند.در اینجا روش تازه ای ارائه میشود.که... 

در اینجا روش تازه ای ارائه میشود.که شامل چند مرحله و به این ترتیب است:

-ابتدا باید اطلاعاتی جامع و مفصل پیرامون همه روشهای ارتباطی در اختیار والدین قرار گیرد.

-سپس خانواده کودک کم شنو او متخصصین و کارشناسان باید دور هم جمع شوند موقعیت منحصر به فرد کودک بررسی شود و به همه سوالات موجود پاسخ داده شود.مهمترین موضوع در این میان جمع آوری اطلاعاتی دقیق در مورد خود کودک است.همچنین نیمرخ رشد و تحول کودک وهمه اطلاعات مربوط به اولازم است بدست آید.این اطلاعات همراه با مشاهدات والدین به آنها کمک میکند دست به انتخابی آگاهانه بزنند.

در جدول زیر رویکردهای ارتباطی و فلسفه های آموزشی و زبانها و سیستمهای ارتباطی معمول همراه با تعریف هریک آورده شده است: 

                                          جدول1:رویکردهای ارتباطی(جهت انتخاب توسط والدین)

رویکرد ارتباطی

هدف اصلی

دوزبانگی/دوفرهنگی/زبان اشاره

تسلط کامل به زبان اشاره پیش از یادگیری زبان گفتاری

رویکرد شفاهی-شنیداری

بهبود توانایی گفتاری به ویژه تکیه بر سمعک و دیگر کمک افزارها

گفتار نشانه دار

بهبود توانایی گفتاری از طریق استفاده از سمعک. تلفیق در جامعه افراد شنوا.

رویکرد کلامی شنیداری

بهبود توانایی گفتاری جهت توانایی تلفیق در جامعه افراد کم شنوا

ارتباط کلی

ایجاد روش آزاد و ساده در ارتباط بدون هیچ محدودیت

 

 

 

صرفنظر از نوع رویکرد و روش ارتباطی ،توافق پژوهشگران براین است که با در نظر گرفتن برخی عوامل میتوان کاری کرد روش ارتباطی موفقی داشته باشیم..مهمترین عامل ،دسترسی زودهنگام کودک به ارتباطی کامل و بکارگیری تمام و کمال آن روش ارتباطی است.بسیار مهم است کودک افرادی را هم در خانواده و هم در بیرون خانواده به عنوان الگو در دسترس داشته باشد که از همان روش ارتباطی استفاده کند.در مورد نوزادان و خردسالان کم شنوا لازم است زمان زیادی جهت آموزش استراتژی های مورد استفاده به آنان اختصاص داده شود تا ضامن موفقیت برنامه باشد.همچنین کارشناس مربوطه باید کاملا به کار خود و روش ارتباطی مورد نظر وارد باشد.مشارکت والدین نیز بسیار حائز  اهمیت است.

اکنون که برنامه های غربالگری شنوایی به ما اجازه تشخیص کم شنوایی را در بدو تولد داده است ،مدل پیشنهادی برای انتخاب رویکرد ارتباطی برای هر شیرخوار کم شنوا شامل این مراحل است:

 

1-     والدین آگاهانه روشی را انتخاب می کنند. این انتخاب با توجه به اطلاعات جامعی صورت می گیرد که در اختیار آنان قرار داده شده است.

2-     کارشناسان و والدین از طریق مشاهدات رسمی و غیر رسمی ،نیمرخ رشد و تحول کودک را ترسیم می کنند.

3-     مدالیتی های مورد استفاده کودک در ارتباطات خودبه خودی و روزمره ( ازپیش تعیین نشده)مورد مشاهده قرار می گیرد.

4-     کارشناسان این مشاهدات را ثبت میکنند،مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و اطلاعات آنرا در اختیار خانواده می گذارند.

5-     والدین بار دیگررویکرد ارتباطی مورداستفاده خود را بازنگری میکنندودر صورتی که نتایج مورد رضایت آنها قرار نگرفته بود آنرا تغییر می دهند.

 

بسیاری از خانواده ها در همان سال نخست تولد کودک رویکرد ارتباطی خود را تغییر می دهند.این تغییر گاه ناشی از اطلاعات جدیدی است که بدست می آورند. گاه نیز مشاهدات عینی آنها از وضعیت کودک و مهارتهای زبانی و ارتباطی او آنان را به سمت رویکرد دیگری سوق می دهد.

در حقیقت همانطور که انجمن والدین و خانواده های کودکان کم شنوا (2006) مطرح میکند"روشی که کودک بتواند از آن به خوبی اسفاده کند و با شرایط او سازگار باشد،صحیح ترین روشی است که می توانید برای او انتخاب کنید."لین و همکاران (1997)یک چک لیست خود ارزیابی برای انتخاب روش ارتباطی توسط خانواده ابداع کرده اند.والدین می توانند متناوبا از این چک لیست استفاده کنند تا میزان موفقیت رویکرد انتخابی خود را برای فرزندشان محک بزنند.

هدف نهایی این است که کودک کم شنوا بتواند آزادانه و بصورتی کارا و موثر در همه جا ارتباط برقرار کند.سوالاتی که در این چک لیست مطرح شده است شاخص هایی کیفی در اختیار والدین قرار می دهند که میزان موفق بودن انتخاب خود را برای فرزندشان پایش کنند.

  درکل برای انتخاب رویکرد ارتباطی باید به ترجیحات والدین ،نیمرخ رشد و تحول کودک،مهارتهای ارتباطی کودک و داده های عینی تیم کارشناس و متخصصی که کار مداخله را برعهده دارند ،توجه داشت.

 

جدول 2:چک لیست خود ارزیاب والدین برای انتخاب رویکرد ارتباطی

  -آیا فرزندم هنگام برقراری ارتباط با دیگران احساس میکند در این امر موفق است؟

 -آیا فرزندم متوجه بیشتر صحبتهای من می شود؟

-آیا ما به سادگی قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر هستیم؟تاحدی که بتوانم در مورد اتفاقات روزانه با او صحبت کنم؟

-آیا فرزند کم شنوایم به اندازه دیگر فرزندانم به اطلاعات دسترسی دارد؟

-آیا ادامه استفاده از این رویکرد ارتباطی صرفا به دلیل مواردی است که قول داده اند در فرزندم ایجاد خواهد شد یابه خاطر آن چیزی است که در او می بینم؟

 1 Hands &Voices -

2 Lane
 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS