تبلیغات
همه چیز درمورد کم شنوایی Every thing about hearingloss - برقراری ارتباط
دست به دست هم دهیم تا دنیای بهتری برای کودکان کم شنوا بسازی(دکترگیتامولّلی )

نگارش در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1393 توسط دکتر گیتا موللی

    برقراری ارتباط بین افراد یعنی ارسال (بیان)و دریافت(درک)پیامها.برقرای ارتباط مستلزم وجود دو یا چند تن است وارتباط در تنهایی صورت نمی گیرد.ارتباط ممكن است كلامی یا غیر كلامی باشد.

·         ما با استفاده از  زبان ارتباط برقرار می کنیم.زبان مستلزم ارسال و دریافت پیامهای معنادار است.

·         این پیامها ممکن است کلامی به عبارت دیگر خواندن،نوشتن،صحبت کردن یا غیر کلامی به عبارت دیگر استفاده از اشاره،ژست یا تصاویرباشد.

·         "زبان بدنی"نیز بخش مهمی از ارتباط کلامی و غیر کلامی است.زمانی که ما از زابان بدنی استفاده می کنیم ،در واقع از طریق آهنگ کلام ،بیان چهره ای،ژستهای بدنی و غیره به پیامهای خود معنا میبخشیم.

·         به منظور برقراری ارتباطی موثر ترکیبی از زبان کلامی ،زبان غیرکلامی و زبان بدنی باید مورد استفاده قرار گیرند.

 

چرا نیاز به برقراری ارتباط داریم؟

·         از طریق برقراری ارتباط می توانیم نیازها،عقایدو احساسات خود را ابراز کنیم و اطلاعاتی دریافت و اطلاعاتی ارسال کنیم به این طریق به خود به عنوان افرادی دارای هویت ویژه وجود می بخشیم.

·         قدرت ارتباط راهی را برای کنترل آنچه برایمان رخ میدهد در اختیار ما می گذارد.

·         توانایی ارتباط موثر گامی پر اهمیت در برقراری روابط و مشارکت در اجتماع است.

 

ارتباط از چه زمانی آغاز می گردد؟

·       برقراری ارتباط از بدو تولد آغاز می شود؛زمانی که مادر به نخستین گریه کودک خود پاسخ می دهد .در واقع ارتباط مدتها پیش از آنکه کودک نخستین واژه هایش را به زبان آورد آغاز می گردد.

 

برقراری ارتباط چه مراحلی دارد؟

 

·         بیشتر افراد تصور می کنند برقراری ارتباط روندی ساده است.

·         ما به ندرت می اندیشیم زیرا برقراری ارتباط برای بیشتر افراد بسیار ساده رخ می دهد.

·         اما اگر واقعا دقت نظری به مراحل برقراری ارتباط بیفکنیم با شگفتی متوجه می شویم چه روند پیچیده ای دارد....

 

درک پیامهای کلامی و غیر کلامی

زبان بدنی

1.پیام را می شنوید و می بینید ،مثلا:فنجان کجاست؟

2.آنچه دیده اید و شنیده اید در خاطر نگه دارید ،مثلا: این چه صدایی است؟ صدای سگ است؟ صدای ادم است؟

3.آنچه دیده و شنیده اید تشخیص می دهید ،مثلا :بعضی از آن کلمات را فهمیدم....فنجان.

4.معنی را تشخیص می دهید ،مثلا:او می خواهد بداند فنجان کجاست؟

5.در مورد پاسخ تصمیم میگیرید ،مثلا :باید به او بگویم فنجان روی میز است.

6.تصمیم میگیرید چگونه پاسخ را ارسال کنید ،مثلا:باید به او اشاره کنم ،بنویسم یا بگویم؟

7.صداها و کلمات را انتخاب می کنید،مثلا :فنجان...روی....میز...               گفتاری

اشاره را انتخاب می کنید           اشاره

حروف، کلمات یا تصاویر را انتخاب کنید              نوشتاری

8.ترتیب سمبلها را می دانید ،مثلا:چه صدا،اشاره ،حروف یا کلمه ای اول می آید؟

9.پاسخ را میفرستید و آنرا کنترل وتصحیح می کنید، مثلا:فنجان روی میزه.

 

 در ادامه می خواهیم مراحل برقراری ارتباط را از دریافت پیام تا دادن پاسخ مد نظر قرار می دهیم.این مراحل در زیر نشان داده شده اند مراحل زیر را چرخه ارتباطی می نامیم.

اگر فردی در یکی از مراحل این چرخه اختلالی داشته باشد به کندی می آموزد چگونه ارتباط برقرار کند و یا چرخه ارتباطی او کاملا از هم گسسته می شود این اختلال ممکن است در درک یا بیان یا هردو باشد.

 

زبان کلامی و غیر کلامی

چرخه ارتباطی در حقیقت همان زبان است، در اینجا آن چه را "زبان" می نامیم با نگاهی ظریف تر بررسی می کنیم.زبان کنار هم گذاشتن سمبواها برای شکل بخشیدن به پیامی است که توسط فردی دیگر درک می شود این سمبولها می توانند کلامی (به عبارت دیگر واژه های گفتاری یا نوشتاری) یا غیر کلامی( اشارات ،ژستها یا تصاویر) باشند.زبان مستلزم درک مراحل 1-4 چرخه ارتباطی و بیان مراحل 10-5 است.هنگام برقراری ارتباط در ذهن خود پیامهایی داریم که از طریق زبان آن را به فردی دیگر ابراز می کنیم.

زمانی که ارتباط برقرار می کنیم از ترکیبی از انواع زبانهای مختلف کلامی (زبان خواندنی ،گفتاری ،نوشتاری) و غیر کلامی(زبان تصویری ،اشاره و ژست ) استفاده می کنیم اما معمولا یکی از انواع زبان را بیش از انواع دیگر به کار می بریم. زبان گفتاری به دلیل کارایی اش معمول ترین زبان است و دیگر انواع زبان نقش مکمل دارند اما همه افراد نمی توانند زبان گفتاری را بیاموزند بنابراین باید به خاطر داشته باشیم همه انواع زبان ها برای برقراری ارتباط مناسب اند.

برای استفاده از هریک از زبانهای مختلف نیاز به ابزارهای معینی داریم....

·         در زبان گفتاری از لب ها، زبان ،فک ،محفظه صوتی و شش ها استفاده می شود.

·         در زبان خواندنی /نوشتنی از بینایی و دستها استفاده می شود.

·         در زبان اشاره/حرکتی از دست و بازو و تمام بدن استفاده می شود.

·         در زبان تصویری از بینایی و دستها استفاده می شود.

اما به خاطر داشته باید این ابزارها به تنهایی برای زبان کافی نیستند مهمترین ابزارهای مورد نیاز درک و توانایی آموختن هستند.

 گفتار و زبان یکی نیستند و با هم فرق می کنند برای اینکه بفهمیم چرا با هم می خوانیم....

گفتار:تولید اصوات و کنار هم گذاشتن آن اصوات در یک توالی برای ایجاد یک واژه است.گفتار به مرحله 9  چرخه ارتباطی اطلاق می گردد.

زبان گفتاری:کنار هم گذاشتن واژه ها دریک توالی برای ساختن جمله های معنادار است.گفتار واسطه ای برای زبان گفتاری است.زبان گفتاری به مرحله 1-10 چرخه ارتباطی اطلاق می گردد.

اگر هنوز  به درستی متوجه تفاوت گفتار و زبان نشده اید این فعالیت را امتحان کنید:

1.از دوستی که به زبان دیگری صحبت می کند بخواهید واژه ای بیان کند.

2.آن واژه را چند بار بعد از دوست خود تکرار کنید.

3.توجه کنید شما می توانید آن واژه را بیان کنید اما به دلیل آنکه معنای آن را نمی دانید استفاده از آن برای شما سودمند نخواهد بود.

آیا این برقراری ارتباط است؟

4.اکنون از دوست خود بخواهید معنای آن واژه را به شما بگوید.

5.توجه کنید اکنون که متوجه معنای واژه شدید می تواند از آن برای برقراری ارتباط استفاده کنید.

این همان زبان است که از بخشهای ضروری در ارتباط است.

بنابراین مشاهده می کنید که....

آموزش به یک فرد برای تکرار واژه ها بدون درک معنای آن، زبان نیست و در برقرای ارتباط هم سودی ندارد، فرد باید واژه هایی را که می شنودبا عقاید یا اشیایی که معنای آنهاست ارتباط دهد تا زبانی معنادار به وجود آید.

زبان بدنی

در مورد زبان بدنی پیش از این هم مطلبی آورده شده بود به عنوان مثال آهنگ گفتار ،طرز قرارگیری بدن، بیان چهره ای و نوع لباس پوشیدن خود انواعی از زبان بدنی هستند.به بیان دیگرپیامهای غیر

 گفتاری که به هنگام برقراری ارتباط می فرستیم زبان بدنی نامیده می شود.همه ما صرف نظر از اینکه ازارتباط کلامی یا غیر کلامی استفاده می کنیم زبان بدنی هم به کار می بریم.مثلا با چهره ای غمگین به دوستتتان بگویید:"من خیلی خوشحالم".با چهره ای بسیار خوشحال بگویید:"من خیلی ناراحتم".

دوستتان کدام را باور کرد؟-چهره شما یا سخنانتان را؟

بنابراین مشاهده می کنید هنگام سخن گفتن مردم پیام هایی را که از زبان بدنی فرستاده می شود و نه از زبان گفتاری باور می کنند.این امر نشان می دهد تا چه حد زبان بدنی در ارتباطات و انتقال پیام ها حائز اهمیت است.زبان بدنی بخشی ضروری از چرخه ارتباطی است،اگر یکی از دو فردی که پیام را ارسال یا دریافت می کنند ،فاقد مهارتهای زبان بدنی مناسب باشند،چرخه ارتباطی در خطر گسستن قرار می گیرد.

مهارتهای زبان بدنی خوب به این معناست که این مهارتهارا داشته باشیم:

·         گوش دادن و علاقه مند بودن

·         برقراری تماس چشمی

·         رعایت نوبت در ارسال و دریافت پیام

·         استفاده از بیان چهره ای و آهنگ کلام

·         قرارگیری در موقعیت مناسب

·         به اندازه صحبت کردن

   برای نشان دادن اهمیت هریک از این مهارتها در برقراری ارتباط موفقیت آمیز این تمرین را انجام دهید.

این فعالیت راانجام دهید:

دوستی پیداکنید تا با او صحبت کنید.

در طی صحبتها یکی از این ایده ها را امتحان کنید:

1.زمانی که دوستتان صحبت می کند وانمود کنید توجهی به سخنانش ندارید و هیچ علاقه ای نشان ندهید.

2.زمانی کهدوستتان سخن می گوید از نزدیک به چشمانش خیره شوید،تکان نخورید و مستقیم به او خیره نگاه کنید.

3.در طی صحبت با دوستتان خیلی کم حرف بزنید زمانی که نوبت سخن گفتن شما می شود هیچ نگویید.

 

4.با صدایی بلند و بسیار یکنواخت با دوستتان صحبت کنید.

5.دوستتان را روی صندلی بنشانید خیلی نزدیک به او بایستید در حالی با او صحبت کنید که از بالای سرش به او نگاه می کنید.

6.وقتی با دوستتان صحبت می کنید بیشتر زمان صحبت را به خود اختصاص دهید و به او فرصت سخن گفتن ندهید.

پس از انجام هریکاز این فعالیتها به این موارد فکر کنید:

·         در این موقعیت ها شما چه احساسی داشتید؟

·         دوستتان در این موقعیت ها چه احساسی داشت؟

با امتحان هریک از این ایده ها مشاهده کردید زمانی که مهارتهای زبان بدنی مورد استفاده ی شما ضعیف باشد چرخه ارتباطی با چه سرعتی گسسته می شود امیدواریم متوجه باشید تقویت مهارتهای زبان بدنی چقدر حائز اهمیت است ما با بهبود این مهارتها نقش خود را در برقرار نگهداشتن چرخه ارتباطی به خوبی بازی خواهیم کرد.

بنابراین به خاطر داشته باشیم:

·         با دقت به سخنان فرد مخاطب خود گوش کنید و از خود علاقه نشان دهید.

·         هنگامی که فردی صحبت می کند اورانگاه کنید اما به او خیره نشوید.

·         نوبت خود را در صحبت کردن رعایت کنید-نه خیلی کم و نه خیلی زیاد صحبت کنید.

·         از بیان چهره ای و آهنگ کلام مناسب با سخنان او استفاده کنید .

·         در وضعیتی قرارگیرید که فرد مخاطب شما احساس راحتی کند.

در سخن گفتن با مخاطب خود تعادلی بین ارسال و دریافت پیام ایجاد کنید-همه رشته سخن را در دست نگیرید.

نکات مهمی که باید در مورد برقراری ارتباط به خاطر بسپاریم:

·         برقراری ارتباط با تولد کودک آغاز می شود.

·         ارتباط بین دو نفر امری دوطرفه است-همواره باید دو یا چند نفر در آن سهیم باشند.

·         ارتباط مستلزم فرستادن پیام معنادار و درک پیام دریافتی است.

·         ما برای برقراری ارتباط از زبان استفاده می کنیم.

·         زبان می تواند کلامی  یا غیر کلامی باشد.

·         زبان بدنی بخشی ضروری در ارتباطات است.

·         واژه های گفتاری غیر قابل فهم در ارتباطات کاربردی ندارند.

·         برقراری ارتباط موفق مراحل مختلف دارد اگر یکی از افراد در یکی از مراحل چرخه ارتباطی مشکلی داشته باشد ارتباط مختل می شود.

·         برای اینکه ارتباط صورت بگیرد باید کسی را داشته باشیم که با او ارتباط برقرار کنیم و موضوعی داشته باشیم که در موردش صحبت کنیم. 
طبقه بندی: کارشناسان، 

 
 

 

آخرین پست ها
 

- سوالات رایج درمورد کاشت حلزون(نقل از صفحه تلگرام کاشت حلزون های موفق )

- اصول روش AVT

- آزمایش های شنوایی با سمعك

- ادیوگرام

- پاسخ ساقه مغز شنوایی ( ABR )

- اتو اكوستیك ایمیشن ( OAE )

- ادیومتری گفتاری

- آزمون ادیومتری صوت خالص

- آزمون رفلکس اکوستیک

- تمپانومتری

- مروری بر آزمون‌های شنوایی شناسی

- آشنایی با انواع آزمایش‌های شنوایی

- وزوز گوش (Tinnitus)

- کم‌شنوایی حسی عصبی

- کم‌شنوایی انتقالی

- علل و انواع اختلالات شنوایی

- شنوایی و صوت

- عملکرد سیستم شنوایی

- کوش داخلی

- سیستم شنوایی

- راهكارهای افزایش طول عمر سمعك

- مشاوره ژنتیك درکم شنوایی

- علل ایجاد كم شنوایی

- مشکلات جوانان ناشنوا برای یافتن شغل مناسب چیست؟

- چطور میشود برای کودک شیرخوار کتاب خواند؟

- نوجوان ناشنوایم به تازگی با ناشنوایی و سمعکش مشکل پیدا کرده.چکارکنم؟

- آیا کودک کم شنوای من آمادگی ورود به مدرسه عادی را دارد؟

- کودکان کم شنوا در میان همسالانشان

- توصیه هایی برای والدین کودکان کم شنوا بیرون از خانه

- آیا فرد با کاشت حلزون میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند؟

آرشیو کامل آخرین پست ها


 
 

 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS